LEGIONELLA

  • Voorkomt chemische bestrijding

  • Minimaliseert besmettingsgevaar

  • Conform regelgeving

  • Milieuvriendelijk

Legionella is een bacterie die in water voor kan komen en eenvoudig door ultrasoon geluid bestreden kan worden. Inademen van de legionella bacterie in de vorm van waterdamp kan fatale gevolgen voor de gezondheid hebben.  Vooral zogenaamde natte koeltorens kunnen een probleem vormen vanwege koeling van het water in de open lucht.

In combinatie met de wettelijk voorgeschreven chemische middelen die in het water aanwezig moeten zijn, is ultrasoon zeer effectief. Dit omdat de ene techniek de andere aanvult.

Legionella

Met ultrasoon geluid kunnen bacteriën effectief bestreden worden, zoals geconcludeerd is in een door de universiteit van Utrecht gedane literatuurstudie,  genaamd “Ultrasoon geluid als sterilisatiemethode” . Deze concludeert:  “Bacteriën worden over het algemeen zeer effectief gedood door sonicatie en cavitatie” (bladzijde 26).  Deze literatuurstudie stelt op bladzijde 29, dat een combinatie met een andere techniek “ zeer effectief” is

WERKING:

De werking komt in principe op het volgende neer.

De ultrasoon zender produceert drukgolven, die zich door het water verplaatsen. Bacteriën zullen onder invloed van deze drukgolven hun membranen scheuren, waardoor het DNA voor de chemische middelen bereikbaar wordt.

De behandeling is veel sneller dan alleen met chemische middelen en veel effectiever. Dit omdat het scheuren van de membranen vrijwel direct plaatsvindt. Chemische middelen hebben normaal enige tijd nodig om de membranen op te lossen.

Naast de literatuurstudie van Utrecht, hebben testen in de tuinbouw met de fusarium schimmel deze effecten ook aangetoond. Het gebruik van de hoeveelheid chemische middelen werd hierdoor substantieel gereduceerd  (-80%.)

De ultrasoon unit kan in een van de tanken geplaatst worden waar het proces water regelmatig langs komt. Ieder keer dat het water met bacteriën voorbij de ultrasoon unit komt worden de bacteriën stuk gemaakt.

VRAAG OFFERTE AAN