Effecten van cavitatie:

Het werkingsprincipe van de bestrijding berust op het creëren van hoge drukken door middel van cavitatie. Deze micro-cavitatie tast andere delen niet aan, mits conform de installatievoorschriften toegepast.

De zender produceert een dusdanig hoog vermogen dat er tussen de water moleculen gasbelletjes ontstaan, zogenaamde cavitatie. Als de gasbelletjes een kritische grootte bereiken imploderen deze, waardoor micro drukgolven ontstaan tot ongeveer 2000 atmosfeer.

Deze drukgolven lopen het water in en hebben, afhankelijk van de afstand tot de zender, diverse effecten op micro-organismen.

Op relatief korte afstand van de zender zullen de membranen van micro-organismen zoals  bacteriën, schimmels en virussen scheuren en de organismen doden. Dit effect neemt op grotere afstand af. Vacuolen van eencelligen zoals zweefalgen zullen tot op grotere afstand beschadigen als gevolg van deze drukgolven.

Meer informatie over de effecten op diverse organismen kunt u vinden in de literatuurstudie van Dhr.  Laurens Vehmeijer, genaamd “ ultrasoon geluid als sterilisatiemethode” .

FOULING:

Een speciale toepassing is het “verjagen” van larven van zeepokken of andere schelpdieren bij allerlei onder-water-delen, zoals bijvoorbeeld schepen.

Werking wordt verder uitgelegd onder het hoofdstuk Antifouling