Antifouling

  • Te combineren met coating met lange levensduur

  • Snelle terugverdientijd

  • Bevat geen biociden zoals kopen

  • Brandstof besparend tot 20%

  • CO2 vermindering tot 20%

  • Minder onderhoud en tijd in dok

  • Milieuvriendelijk

Werking

USAF™ (UltraSound AntiFouling) systemen worden onder andere toegepast op schepen om de scheepshuid en beunkoelers vrij te houden van aangroei zoals zeepokken, mosselen en oesters. Een succesvolle test is uitgevoerd op de Nova Cura.

Op larven van schelpdieren zoals zeepokken, mosselen en oesters hebben de drukgolven een afwerend effect. Dat wil zeggen dat larven het niet prettig vinden om zich in de drukgolven van de zender te bevinden. Daarom zullen larven niet in dat gebied aanhechten aan bijvoorbeeld een scheepshuid of box koelers.

Het directe effect is dat ultrasone geluidsgolven de larven van schelpdieren bestrijden. USAF™ werkt preventief. Aangroei moet voorkomen worden door permanente bescherming. Schaaldieren die al aangehecht zijn, worden niet meer verwijdert.

Voor diverse rapporten betreffende  testen zie:

Artikel Nova Cura   Artikel in vakblad rederijen: Schuttevaer
AA rapport  eindrapportage test Nova cura na 6 maanden
Inspectie rapport Montenegro   Rapportage Nova Cura na 2 jaar

Combinatie met “Easy release coating”

In combinatie met een zogenaamde “easy release coating” is bij proeven aangetoond dat ook de zachte macro fouling zoals draadalgen en wieren niet aanhechten. Zie “Samenvatting test NIOZ ”.

Alleen slijm en micro-algen waren nog op de testplaten aanwezig. Slijm en micro-algen zijn niet het grootste probleem bij fouling. Een gedeelte van het slijm zal door varen verwijdert worden.

Een vergelijkbare test is ook in Fort Lauderdale in Amerika uitgevoerd, met vergelijkbaar positief resultaat.

Regelgeving koperhoudende antifouling verven en koper ionisatie box koelers (ICAF)

Volgens diverse experts gaat koperhoudende verf en andere koper producerende apparatuur binnenkort verboden worden. Wanneer precies is nog niet bekend. Voor de jachten is in diverse landen het gebruik van koperhoudende verf al verboden.

Artikelen die hierop ingaan kunt u  vinden op de volgende linken.

USAF in combinatie met een “easy release coating is op dit moment de beste oplossing om aangroei te voorkomen zonder het gebruik van biociden

Box koelers

Diverse testen hebben aangetoond dat USAF de box koelers vrij kan houden van aangroei. In 2017 is een test gedaan bij een veerpont in Zweden.

Stuurboord was geen USAF™ geïnstalleerd en bakboord wel. Andere beschermingsmiddelen waren niet aanwezig, dus geen koper ionisatie. De USAF™ zenders waren bij de koelers geïnstalleerd die normaal het meeste problemen gaven. Na 11 maanden waren deze koelers vrijwel nog schoon en haalden ze de volledige koel capaciteit. De box koelers aan stuurboord kant waren aangegroeid. Lees hier meer over de test “box cooler test Sweden“.

Effecten op zeezoogdieren

Op grotere organismen zoals vissen hebben de drukgolven geen effect. Onderzoek van de Amerikaanse marine met onze apparatuur toont aan dat zelfs zeezoogdieren, die door ultrasoon communiceren en schildpadden, er geen nadelige gevolgen van hebben en er niet op reageren.

Bovendien staat bij schepen de apparatuur alleen aan beneden een bepaalde snelheid en in de haven. Op zee zal er daarom geen extra geluid geproduceerd worden.

Wel is aannemelijk te maken dat een gladde huid veel minder geluid produceert dan een aangegroeide huid. Geluid op zee zal dus aanzienlijk verminderen.

VRAAG OFFERTE AAN