Glastuinbouw

Inhoud:

Algemene informatie

Algen in bassin of silo

Schimmels zoals Phytophthora, pythium in (drain)water

Bestaande bestrijdingstechnieken met beperkingen

Ultraviolet licht

Waterstofperoxide

Oplossing: combinatie USAF™

Biofilm

Wassen van kisten of producten

Mijten of aaltjes in (drain)water

Algemene informatie

USAF™ staat voor UltraSound AntiFouling en is een merknaam van Luykx ultrasound bv.Fouling in de ruimste zin van het woord, met name alle (micro)organismen die niet in irrigatiewater gewenst zijn.

(Micro)organismen zoals: schimmels (phytophthora, pythium fusarium), bacteriën, virussen, mijten, aaltjes of zweefalgen. Kortom alle niet in het irrigatiewater gewenste organismen worden door USAF™ bestreden.

De techniek staat uitgebreid beschreven in de literatuurstudie van Dhr. Laurens Vehmeijer van de universiteit van Utrecht, genaamd “ultrasoon geluid als sterilisatiemethode”.

In deze literatuurstudie zijn 45 wetenschappelijke onderzoeken naar ultrasoon steriliseren geanalyseerd en samengevat.

Werking:

Een zender stuurt een ultrasoon geluid het water in waardoor gasbelletjes ontstaan (cavitatie belletjes). Bij het imploderen van deze belletjes ontstaat een drukgolf van ongeveer 2000 atmosfeer. Deze drukgolf passeert de in het water aanwezige algen en pathogenen en drukt deze samen. Hierdoor scheuren de membranen van de micro-organismen en worden deze gedood, of in ieder geval zeer vatbaar gemaakt voor andere behandelmethoden. Zie: “Oplossing combinatie USAF™”

Bestaande bestrijdingstechnieken met hun beperkingen

Ultraviolet licht

Een veel toegepaste techniek is ultraviolet licht. Het benodigde water wordt door een UV ontsmetter gepompt en met ultraviolet licht bestraald.

Problemen hierbij zijn het ontstaan van aanslag op de kwartsglasbuizen, waardoor het UV licht niet effectief genoeg alle pathogenen kan bestralen en doden. Om deze aanslag te verwijderen moet regelmatig met zuur gespoeld worden.

Een tweede nadeel is het verouderen van de lampen. Dat UV ontsmetters niet 100% effectief zijn, wordt door laboratoria al rekening mee gehouden door de norm niet op nul te stellen, maar op een bepaald minimum.

Als norm houden laboratoria aan: wanneer minder dan 25 kolonievormende eenheden (kve) per ml in het watermonster aanwezig zijn, stelt men dat de UV ontsmetter goed functioneert.
Voor bacteriën houd men aan: bij minder dan 500 kve per ml functioneert de UV ontsmetter voldoende.

In de praktijk houdt dit dus in dat bijvoorbeeld voor schimmels er 25.000 per liter in kunnen zitten, oftewel 25.000.000 (25 miljoen) ziektekiemen per m3. Als de ontsmetter dus nog net “optimaal” werkt, komen er met ieder kubieke meter water die naar de kas gepompt wordt, 25 miljoen actieve ziektekiemen mee. Een bron van besmetting van jewelste dus.

Daarbij valt het ontsmetten van schoenen bij de ingang en dragen van beschermende kleding totaal bij in het niet. Het water is in dit geval een besmettingsbron. Ook iedereen die bij de ingang alle maatregelen genomen heeft om schimmels buiten te houden en in de kas met het besmette water in aanraking komt is een lopende besmettingsbron.

Waterstofperoxide (H2O2)

Een andere methode die toegepast wordt, is het meegeven van waterstofperoxide aan het irrigatiewater. Een veel toegepaste dosering is enkele tientallen parts per million (ppm). Onderzoek door het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente toont aan dat behandeling van de schimmel Fusarium Oxysporum met waterstofperoxide pas resultaat heeft, vanaf een dosering van 400 ppm. Een veel hogere dosering dan normaal toegepast word.

Het rapport ” Effectiviteit waterstofperoxide, PerAzur, DegaClean en DegaClean plus tegen Fusarium Oxysporum in drainwater” onderzocht twee typen H2O2, namelijk niet-gestabiliseerde H2O2 en met azijnzuur gestabiliseerde H2O2. Deze beide typen werken dus pas bij 400 ppm. Voor andere schimmels en virussen mag men ervan uitgaan dat daar ook veel hogere concentraties H2O2 voor nodig zijn dan de enkele tientallen ppm die nu gebruikt wordt. Of deze hoge concentraties geen problemen voor het wortelgestel zal geven is zeer de vraag.

Er is ook nog een variant met zilver gestabiliseerde H2O2. Deze met zilver gestabiliseerde H2O2 is zeer milieu-onvriendelijk. Zilver is een van de zware metalen en een zeer giftige stof. Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) heeft zilver (Ag) geclassificeerd als een zeer giftige stof voor aquatische milieus met langdurige gevolgen. Bij behandeling met zilver gestabiliseerde H2O2 zal de werking uitgaan van het toegevoegde zilver en niet van de H2O2. Deze gestabiliseerde combinatie is dus zeer milieuonvriendelijk.

Citaat ECHA:

Hazard classification & labelling (Silver Ag) “Warning! According to the classification provided by companies to ECHA in REACH registrations this substance is very toxic to aquatic life and is very toxic to aquatic life with long lasting effects“. Zilver gaat dus zeker verboden worden, gezien de classificatie van de ECHA.

Oplossing: combinatie USAF™

De oplossing is een combinatie van voorgaande technieken met USAF™.

Op bladzijde 29 t/m 31 van de literatuurstudie “Ultrasoon geluid als sterilisatiemethode”, staat aangegeven welke combinaties effectief zijn in het bestrijden van pathogenen. De combinatie UV licht en ultrasoon geluid komt positief uit de onderzoeken. Dit omdat ultrasoon geluid kolonies pathogenen uit elkaar slaat en het medium mengt. Hierdoor kan het UV licht de pathogenen beter bereiken.

Antibiotica zoals de milieuvriendelijke variant van H2O2 en ultrasoon geluid (USAF™) is ook zeer effectief. USAF™ scheurt de membranen van de pathogenen, waardoor de waterstofperoxide vrij toegang heeft tot het binnenliggende DNA van het organisme en deze direct en definitief doodt.

Voordeel hiervan is ook dat de dosering heel laag kan blijven, omdat er geen H2O2 nodig is om het membraan op te lossen. Normaal gaat daar het meeste van de H2O2 aan op. Deze combinaties zijn ook in de praktijk getest. Resistentie kan niet optreden omdat USAF™ een mechanische manier van bestrijden is, waarvoor organismen niet resistent kunnen worden. Organismen worden door drukgolven stuk gedrukt.

Wassen van kisten of producten

Bij het spoelen of wassen van kisten of producten kan naast het aanwezig zijn van schadelijke pathogenen voor de planten (Fusarium, Pythium of Phytophthora), ook schadelijke ziektekiemen voor mensen voor komen. Meest voorkomende ziektekiemen zijn legionella en E-colli. Deze ziektekiemen worden, net als de voor planten schadelijke pathogenen, door USAF™ of een combinatie van USAF™ en een milieuvriendelijk middel, effectief bestreden.

Algen in bassin of silo

Sporen van algen komen overal in de natuur  voor, veelal op bomen.  Deze sporen komen via de lucht of het kasdek in het bassinwater terecht. De mate waarin ze in het bassinwater komen is afhankelijk van het seizoen en positie van bassin t.o.v. bomen.  Zodra de sporen in het water komen zullen deze tot algen ontwikkelen. De USAF bestrijdt deze algen continu.  Zodra er weer nieuwe sporen (algen) in het water komen worden deze door de effecten van cavitatie direct kapot gemaakt.  Het water kan in dergelijke periodes  licht groen kleuren. Het wachten is dan tot de dode algen naar de bodem gezakt zijn.

Voordelen USAF™ ten opzichte van dekzeilen:

  •             Grootte bassin geen belemmering, meerdere units mogelijk.
  •             Kan met storm niet uit bassin waaien.
  •             USAF™ bestrijdt naast algen ook virussen, schimmels, bacteriën, mijten en              aaltjes.
  •             Onderhoudsvrij.
  •             Geen afname van werking na verloop van tijd.
  •             Prijstechnische concurrerend.

Schimmels zoals o.a. phytophthora, fusarium of pythium in (drain)water

Door het steeds meer inperken van de mogelijkheden voor gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen word het bestrijden van schimmels, bacteriën en virussen in (drain)water steeds moeilijker.

Steeds meer bestrijdingsmiddelen zullen verboden worden.

Biofilm

De biofilm of biolaag is een slijmerige laag op wanden van water reservoirs zoals silo’s, tanken, leidingen enz. Deze biolaag bestaat voornamelijk uit slijm-producerende bacteriën. Onderdeel van deze slijmlaag zijn allerlei soorten schimmels en virussen. De biolaag is essentieel bij de vermenigvuldiging van virussen, schimmels en bacteriën.

Virussen, schimmels en bacteriën die zich in het water bevinden, hebben een biolaag nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen. Zij gebruiken deze biolaag als een soort kraamkamer. Dit is een continu herhalend proces, waardoor op den duur hoge concentraties micro-organismen in het water ontstaan. Door deze biolaag weg te houden wordt het micro-organismen onmogelijk gemaakt zich te vermenigvuldigen. Belangrijk bij de bestrijding van micro-organismen.

Als de drukgolf van de USAF™ tegen een wand of bodem van de silo weerkaatst, zal dit een reinigende werking hebben op deze wand. Hierdoor wordt een eventueel gevormde biolaag na verloop van tijd verwijderd en wordt het vormen van een nieuwe biolaag voorkomen.

Onderzoek Ultrasoon geluid als sterilisatiemethode toont aan dat vooral biofilms vaak een probleem zijn. Dit zijn dikke en resistente kolonies van bacteriën. Sonicatie en cavitatie zijn zeer effectief om deze op te breken en los te maken.

Mijten of aaltjes in (drain)water

Voor het bestrijden van mijten of aaltjes in (drain)water kan een speciale doorstroomunit geleverd wordenDeze doorstroomunit geeft meer cavitatie met meer vermogen. De mijten worden door de unit gepompt, waardoor er voor de mijten en aaltjes geen ontkomen aan is. De hoge drukken die de belletjes veroorzaken, beschadigen de mijten of aaltjes waardoor deze afsterven.

Stationaire USAF™ units in silo of bassin beschadigen de aaltjes of mijten ook, maar in een doorstroomunit wordt het water met meer vermogen en gelijkmatiger behandelt, waardoor een beter resultaat verkregen wordt. Proeftuin Zwaagdijk heeft een proef met tulpen voor galmijt uitgevoerd.

“De BulbSweep (merknaam van USAF™) had een positieve invloed bij de bestrijding van galmijt in tulpen. De bestrijding was niet 100% maar de aantasting werd flink gereduceerd. De enkelvoudige behandeling met een tijdsduur van 30 seconden met een geïnstalleerd vermogen van 2 maal 600 watt was vrij van galmijt. De behandeling van de bollen met de BulbSweep was veilig voor de tulpen.”