MIC

(Microbiological Influenced Corrosion)

  • Permanente bescherming

  • Voorkomt dure reparaties

  • Onderhoudsvrij

  • Milieuvriendelijk

MIC (Microbiological Influenced Corrosion)  wordt veroorzaakt door een bacterie die door gebruikmaking van zwavel, metalen delen snel laat corroderen.   Onderzoek naar MIC corrosie wordt onder andere  gedaan door TNO. Meer informatie hierover in een TNO brochure

Ultrasoon geluid kan deze bacterie in de waterkolom effectief bestrijden, zoals geconcludeerd is in een door de universiteit van Utrecht gedane literatuurstudie, genaamd “Ultrasoon geluid als sterilisatiemethode” . Deze concludeert:  “Bacteriën worden over het algemeen zeer effectief gedood door sonicatie en cavitatie” (bladzijde 26).

Een ultrasoon unit in de tank geplaatst zorgt ervoor dat de bacteriën die de corrosie veroorzaken bestreden worden. Een van de toepassingen is het bestrijden van MIC in monopiles van windmolens op zee.

VRAAG EEN OFFERTE AAN