ALGEN IN IRRIGATIEWATER

(groen water)

  • Geen product-uitval door verstopte druppelleidingen

  • Snelle terugverdientijd door minder uitval

  • Onderhoudsvrij

  • Lage investering

  • Bij een storm risico opwaaien dekzeil niet aanwezig

  • Ultrasoon bestrijdt naast algen ook bacteriën, schimmels en virussen

Sporen van algen komen overal in de natuur  voor, veelal op bomen.  Deze sporen komen via de lucht of het kasdek in het bassinwater terecht. De mate waarin ze in het bassinwater komen is afhankelijk van het seizoen en de ligging van de bassins.

Zodra de sporen in het water komen zullen deze tot algen ontwikkelen. Eenmaal in het water aanwezig kunnen algen zich snel vermenigvuldigen en veel problemen veroorzaken zoals verstopte filters en druppelleidingen. De AlgaStop bestrijdt deze algen continu.  Zodra er weer nieuwe sporen (algen) in het water komen worden deze door de effecten van cavitatie direct kapot gemaakt.

Reeds vele malen toegepast.

Voordelen ten opzichte van dekzeilen:

  • AlgaStop maakt algen direct kapot
  • Werking dekzeil langzamer en indirect
  • Geen ongewenste begroeiing op dekzeil
  • AlgaStop bestrijdt naast algen ook virussen, schimmels en bacteriën.
VRAAG OFFERTE AAN